ImageSkill Background Remover

ImageSkill Background Remover 3.2

Photoshop plug-in để loại bỏ nền từ các bức ảnh
Người dùng đánh giá
3.6  (14 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.2.0.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
ImageSkill
Tự động xác định các khu vực mà các bức ảnh của bạn cần được hoàn toàn thay đổi, những phân đoạn cần chỉ một phần alternations và phần cần phải ở lại cùng. Hoạt động như là một plug-in cho Photoshop.
Background Remover là một Photoshop-hợp với cắm-Windows được thiết kế bởi ImageSkill Mềm có thể làm việc với Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Corel Paint Shop Pro, Macromedia Fireworks etc. Chính là mục đích của Background Remover là trích một phần của ảnh, i.e. 'vật' và bỏ phần điều đó là vi không mong muốn, i.e. 'nền'.
Thông tin được cập nhật vào: